Firma Gong Klatovy s.r.o. byla založena v roce 1992 v podhůří Šumavy. Město Klatovy se nachází 40 km od hranic se Spolkovou republikou Německo. Tato oblast České republiky je známá tradiční kožedělnou výrobou. Zaměstnanci naší firmy v této tradici pokračují a produkují aktovky, spisovky, kabelky, ale i cestovní a sportovní komplety. Co se týče barevnosti kůže, k výrobě se používá především černá a hnědá kůže, která je vzhledem ke své tradici stále dokonalá. Design je do určité míry nadčasový a funkčnost výrobků je ověřována. Zboží je zpracováno klasickým rukodělným způsobem z přírodních hovězin, skopovic i kozin, které jsou českého a italského provedení, převážně třísločiněné.
Produkce je určena pro tuzemsko i export.

The company Gong Klatovy s.r.o. was established in 1992 on the foothills of the Šumava mountains. The town of Klatovy is situated 40 km from the border with Germany. This region of the Czech Republic is well-known for its traditional tanning industry. The workers of our company continue this tradition and manufacture not only schoolbags, briefcases and handbags but travel and sport sets as well. As far as variety of colours is concerned especially black and brown leather is used, which is ideal for ever according to its tradition. The design is something dateless, the utility of products is constantly controlled. The ware is handcrafted, the natural cowhide, sheepskin and goatskin mainly of Czech and Italian processing being used, mainly vegetabil.
The production is intended both for inland and export.

Die Gong Klatovy s.r.o. wurde 1992 in Klatovy, einer Stadt im Böhmerwald-Vorland, 40 km von der deutschen Grenze entfernt, gegründet. Diese Region Tschechiens ist für ihre traditionelle Lederwarenherstellung bekannt. Die Mitarbeiter unserer Firma setzen diese Traditionen fort und fertigen Aktentaschen, Aktenmappen, Handtaschen, Reise- und Sportkompletts. Was die Farbgebung anbelangt, werden vor allem schwarzes und braunes Leder zur Fertigung verwendet, denn diese Farben gelten stets als vollkommen und elegant. Das Design ist in einem gewissen Grad zeitlos und die Funktionalität der Erzeugnisse ist erprobt. Die Erzeugnisse werden in klassischer Handarbeit aus Natur-Rinds-, Schafs- und Ziegenleder nach tschechischen und italienischen Technologien (überwiegend pflanzliche Gerbung) gefertigt.
Die Produktion ist sowohl für den Inlandsmarkt als auch für den Export bestimmt.


Gong Klatovy s.r.o.
Fr. Šumavského 869
339 01 Klatovy
Czech Republic
tel.: +420 376 361 111
fax: +420 376 361 116

e-mail: gong@gongklatovy.cz